ZAČETEK PROJEKTA ACT & ART

24. 08. 2022

V konzorciju sedmih partnerjev iz petih držav smo pričeli z izvajanjem projekta Act & Art for Positive Social Change, ki ga finančno podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. Prvi partnerski sestanek je gostil Zavod APIS, skupaj s slovenskima partnerjema Odnos in Center Rog. Pogovarjali smo se o projektnih ciljih in pričakovanih rezultatih ter postavili terminski načrt aktivnosti. Hkrati so udeleženci sestanka iz Belgije, Francije, Turčije in Nemčije dobili priložnost, da spoznajo in doživijo Slovenijo in Ljubljano. 

Projektni koordinator je Zavod APIS, v projektu pa sodelujejo še slovenska partnerja Društvo ODNOS in Center Rog, European Development Institute iz Belgije, Les Créatives de Demain iz Francije, Education and Future Technologies Association iz Turčije in Green Muse iz Nemčije. Cilj projekta, ki bo trajal 18 mesecev, je povečanje kompetenc mladinskih delavcev na področju vključevanja, neformalnega izobraževanja in digitalnega mladi

nskega dela in podpora njihovemu profesionalnemu razvoju. Namen projektnih aktivnosti je zagotoviti socialno integracijo mladih beguncev, migrantov in dugih mladih z manj priložnostmi z uporabo umetnosti in kreativnosti.

Tekom projekta bomo pripravili poročilo o realnih potrebah mladinskih delavcev, ki delujejo na področju vključevanja mladih z manj priložnostmi v vseh petih partnerskih državah. Na osnovi poročila bomo izdelali 48-urni program treninga mladinskih delavcev, v “Act&Art Toolbox” pa bomo zbrali obstoječa in inovativna umetniška in kreativna orodja. Partnerji bomo nato izvedli treninge z lokalnimi udeleženci, z namenom razširjanja projektnih rezultatov pa bomo organizirali še zaključni dogodek v Sloveniji in EU konferenco v Bruslju ter manjše diseminacijske dogodke.

 

 

Tekom poletja pripravljamo poročilo o potrebah mladinskih delavcev in razvijamo program za trening ter spletno mesto. Naslednji mednarodni sestanek bo novembra v Nici gostil francoski partner Les Créatives de Demain.