SAAAAM’ GOR!

SAAAAM’ GOR! / PODOBE ENAKOSTI

JASNA RAJNAR PETROVIĆ

Jasna Rajnar Petrović v seriji fotografij portretira člane društva GOR (športno in kulturno združenje), katerega glavni cilj je skupno razvijanje in gojenje hip-hop kulture. Je plod neverjetno pozitivne in konstruktivne energije, povezuje različne akterje ljubljanske hip-hop scene. Kot mladinska organizacija se v veliki meri posvečajo mladim in otrokom, ki jih ne učijo le veščin posameznih hip-hop elementov, ampak so tudi zgled pomena skupnosti, kulturnega udejstvovanja in izražanja. Na lokalni ravni sodelujejo z mnogimi mladinskimi in kulturnimi organizacijami, delujejo pa tudi v mednarodnih strateških partnerstvih. Njihovo geslo se glasi Saaaaaaam’ GOR!

*Zgodba je nastala v okviru projekta Podobe enakosti

Zgodba je nastala v okviru projekta: