OSAMLJENA – FUZIJA DVOJNE IDENTITETE

OSAMLJENA – FUZIJA DVOJNE IDENTITETE / PODOBE ENAKOSTI

NINO BEKTASHASHVILI

Nino Bektashashvili v intimnem avtobiografskem filmu govori o razkoraku med vlogama ženske in matere. Vrzel med identiteto ženske in matere postane še globlja, če mati postane samska ženska, skrb za otroka pa si starša razdelita. Tako življenje zahteva ritmično izmenjavo različnih načinov bivanja in identitet.

Nino Bektashashvili je pol meseca mama, drugo polovico pa samska ženska. Njen kratek film »Osamljena« prikazuje razpetost med močno različnima vlogama in predstavlja pot iskanja fuzije obeh delov sebe.

*film je del projekta Podobe enakosti

Zgodba je nastala v okviru projekta: