NEXUS

Projekt NEXUS razvija inovativne pristope k državljanski vzgoji za visokošolske zavode. Raziskuje odnos med participativnimi digitalnimi orodji in demokracijo in razvija orodja, ki bodo pozitivno prispevala k aktivnemu državljanstvu študentov z migrantskim ozadjem.

Projekt raziskuje vlogo visokega šolstva pri spodbujanju državljanske in družbene odgovornosti študentov, s poudarkom na vključevanju študentov z raznolikimi ozadji in manj priložnostmi (t.i. netradicionalnih študentov) v tovrstne pobude. NEXUS skozi aktivnosti omogoča študentom, da se zavedajo svojih pravic, da podpirajo vrednote človekovih pravic in da pozitivno prispevajo tako v svoji kot v mednarodni skupnosti.

NEXUS inovira državljansko vzgojo z namenom, da spodbudi večjo udeležbo študentov v družbenem življenju. To dosega skozi intervencije v okviru treh ključnih stebrov projekta:

Prva intervencija je MOOC z naslovom “Civics 4.0: aktivno državljanstvo in participacija v digitalni dobi”.

Osredotoča se na razvoj veščin in predstavitev ključnih digitalnih orodij, ki so pomembna za aktivnega digitalnega državljana. Temelji na naboru ključnih konceptov, virov, pobud in resursov o digitalni državljanski participaciji, ki izhajajo iz prakse. Sestavljen je iz 6 modulov, in sicer:

Modul 1. Uvod v aktivno digitalno državljanstvo: kaj je in zakaj je pomembno

Modul 2. Ključne osnovne veščine za digitalno državljansko udeležbo

Modul 3. Monitoring javnih politik, ki vplivajo na naša življenja

Modul 4. Povezovanje in sodelovanje za družbeni učinek

Modul 5. Spodbujanje lokalnega sodelovanja: pametne skupnosti in digitalna udeležba

Modul 6. Zaključek in priprava na akcijo

Spletni tečaj je dostopen na povezavi:

https://www.uni-med.net/nexus-mooc-civics-4-0-active-citizenship-and-participation-in-the-digital-age-goes-open-on-unimed-learning-space/

https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+Civics4_002+2022/about

Vzporedno z MOOC-om smo v projektu razvili platformo za izmenjavo znanj (na podlagi odprtih izobraževalnih virov in praks) za izobraževalce državljanske vzgoje; popis digitalnih orodij za odprto demokracijo in izobraževanje o digitalnem državljanstvu, skupaj s priročnikom za pedagoge o državljanski vzgoji za digitalno dobo. Naš zadnji rezultat so smernice za skupnostno sodelovanje (community engagement) in družbeno koristno učenje (service learning) za visokošolske ustanove, ki bodo univerzam omogočile, da podprejo državljansko udejstvovanje študentov z raznolikimi ozadji in sodelujejo s širšimi skupnostmi, s poudarkom na družbeno koristnem učenju.

Več o projektu si lahko ogledate v videu, ki povzema in povezuje vse ključne rezultate:

V Zavodu APIS smo v okviru projekta pripravili dokumentarni film o iniciativi Glas ljudstva, ki povzema prizadevanja civilne družbe za demokracijo v letih 2021 in 2022. Dokumentarni film si lahko ogledate na našem Youtube kanalu:

POLN NASLOV PROJEKTA

NEXUS – Promoting the Nexus of Migrants through Active Citizenship

KOORDINATOR

UNED – Universidad Nacional de Educacion a Distancia

PARTNERJI

UNED – Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Institute APIS, The Institute for the Development of Education, European Citizen Action Service, UNIMED – Mediterranean University Union, Malmö University

ČASOVNICA

2019-2022

DRŽAVE

Španija, Švedska, Malta, Slovenija, Belgija, Italija, Hrvaška

PROJEKT SOFINANCIRA

Evropska komisija, Erasmus +

ZUNANJE POVEZAVE

Spletno mesto projekta

Predstavitev projekta