NE-KDO

NE-KDO / PODOBE ENAKOSTI

JULIYA MOLINA

Juliya Molina v kratkem, vizualno in narativno močnem filmu raziskuje vprašanje lastne identitete. Ukvarja se z vprašanjem “”kdo smo?”. Avtoričin film predstavlja njeno pot iskanja odgovora preko vrste navidez nepovezanih razdrobljenosti izkušenj, ki jih vsak od nas živi in pridobiva. Odličen film o iskanju identitete, zanimiv za vsakogar, ki se ne more enoznačno opredeliti, morda zaradi migrantske izkušnje, multitalentiranosti, večnega nemira, radovednosti ali raznovrstnosti poklicnih izkušenj.

*film je del projekta Podobe enakosti

Zgodba je nastala v okviru projekta: