MUSIC ON THE MOVE

Projektu »Music on the Move« v okviru mladinske izmenjave raziskuije kulturno raznolikost 36 mladih iz Grčije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovenije in Združenega kraljestva in jih povezali v skupnem ustvarjanju glasbe.

Tekom projekta so udeleženci pridobili znanja s področja skladanja, pisanja besedil, vokalne tehnike, zborovskega petja in harmonije ter nastopanja, spoznali pa so tudi podporne dejavnosti pri glasbeni produkciji – organizacijo, promocijo, režijo in tehnično podporo. Vsebine, povezane z glasbo in nastopanjem, so bile oblikovane z namenom, da pozitivno pripomorejo k bolj tolerantni in vključujoči družbi ter k pozitivnejši percepciji migracij ter migrantov.

Projekt »Music on the Move« je nadgradnja uspešnega Erasmus+ projekta »Rhythm of Youth«, ki je poleti 2015 navdušil udeležence izmenjave; oba sta bila s strani Erasmus+ nacionalne agencije priznana kot primera dobre prakse.

Nastale glasbene vsebine

POLN NASLOV PROJEKTA

Music on the Move

KOORDINATOR

Zavod APIS

PARTNERJI

AIM Agenzia Intercultura e Mobilità – AIM Agency for Interculture and Mobility,  Urbana Mladez, United Societies of Balkans, ADIS (Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Integrare Sociala)

ČASOVNICA

2016

DRŽAVE

Romunija, Italija, Slovenija, UK, Grčija in Hrvaška

PROJEKT SOFINANCIRA

Evropska komisija, Erasmus +