ACT & ART

Projekt raziskuje, kako lahko ustvarjalnost prispeva k večji socialni vključenosti mladih beguncev, migrantov in drugih mladih z manj priložnostmi.

V konzorciju sedmih partnerjev iz petih držav smo pričeli z izvajanjem projekta Act & Art for Positive Social Change, ki ga finančno podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+.

Projektni koordinator je Zavod APIS, v projektu pa sodelujejo še slovenska partnerja Društvo ODNOS in Center Rog, European Development Institute iz Belgije, Les Créatives de Demain iz Francije, Education and Future Technologies Association iz Turčije in Green Muse iz Nemčije. Cilj projekta, ki bo trajal 18 mesecev, je povečanje kompetenc mladinskih delavcev na področju večje socialne vključenosti ranljivih mladih, neformalnega izobraževanja in digitalnega mladinskega dela ter podpora profesionalnemu razvoju mladinskih delavcev. Namen projektnih aktivnosti je razvoj inovativnih ustvarjalnih pristopov in podpornih aktivnosti za večjo socialno vključenost mladih beguncev, migrantov in drugih mladih z manj priložnostmi.

Tekom projekta bo izdelano poročilo o realnih potrebah mladinskih delavcev, ki delujejo na področju vključevanja mladih z manj priložnostmi v vseh petih partnerskih državah. Na osnovi poročila bo izdelan 48-urni program treninga mladinskih delavcev, ki ga bomo v pilotni izvedbi tudi implementirali v Sloveniji. V t.i. “Act&Art Toolbox” bomo zbrali obstoječa in inovativna ustvarjalna orodja. Partnerji bodo nato izvedli pilotne aktivnosti tudi v lokalnih okoljih, z namenom razširjanja projektnih rezultatov pa bomo organizirali še zaključni dogodek v Sloveniji in EU konferenco v Bruslju ter manjše diseminacijske dogodke.

POLN NASLOV PROJEKTA

Act & Art for Positive Social Change

KOORDINATOR

Zavod APIS

PARTNERJI

Društvo Odnos, Center Rog, European Development Institute, Les Créatives de Demain, Education and Future Technologies Association in Green Muse

ČASOVNICA

2022-2023

DRŽAVE

Slovenija, Belgija, Turčija, Francija, Nemčija

PROJEKT SOFINANCIRA

Evropska komisija, Erasmus + preko nacionalne agencije MOVIT

ZUNANJE POVEZAVE